So‘zlaguvchi gar nodon erur, tinglaguvchi dono o‘lsin.

“Mana Buyuklar” kanali