Har g‘aniyki, tirikligida ehsonidin ko‘ngullarni shod qilmag‘ay, o‘lganidin so‘ng ani kimsa duo bilan yod qilmag‘ay.

Tiriklik jismning idrok va harakatga ega bo‘lmog‘i demakdir

Tirikchiligiga kifoya etarlik davlatga ega bo'lgan kishi undan ortiqchasini talab qilmasin, ortiqchasini talab qilgan kishi benihoya qayg'u alamlarga giriftor bo'ladi.

Shunaqa insonlar bo‘ladi: odamlar uning qanaqa odamligini tirikligida bilmaydi, hecham bilmaydi. Vafotidan keyin bilib qoladi...

Shunaqa insonlar bo‘ladi: odamlar uning qanaqa odamligini tirikligida bilmaydi, hecham bilmaydi. Vafotidan keyin bilib qoladi...

“Mana Buyuklar” kanali