Erkak ixtiyoridan erkdan bo‘lak hamma narsani tortib olish mumkin. Har qanday sharoitda erkinlikni tanlash insonning huquqi bo‘lib qoladi.

Shunday qoida mavjudki, biz uning vositasida insonning hayotini tortib olishimiz mumkin. Biroq insondan uning o’limini tortib olishga imkon beruvchi qoida mavjud emas.

“Mana Buyuklar” kanali