Biz hammamiz har turli-tumanmiz. Hukm chiqarmang. Undan ko‘ra tushuning.

“Mana Buyuklar” kanali