Kasalga obu taom berilmasa, o‘lgani kabi qalbga ham uch kun ilm berilmasa, o‘ladi.

Qalbga uch kun ilm berilmasa u o'ladi.

“Mana Buyuklar” kanali