Gulning go‘zalligi urug‘idan; insonning husni esa qalbidandir.

O‘qituvchining butun fikri o‘quvchilarida, o‘zi sochgan urug‘larning o‘sishidadir.

“Mana Buyuklar” kanali