Donoga yondoshgil, qoch nodondan san, Hatto u xavflidir dono dushmandan.

Umid — xavfsiz yo‘lning boshidir.

Bandalarga xavfu qayg'udir yemish, Gar sevinch kutsang, nasibang g'am emish.

Podshohning eng yaqin kishisi yaqinlarning ichidagi eng ulug‘idir, xavf-xatar paytlarida ularga (xavf-xatarga) yaqinrog‘idir.

“Mana Buyuklar” kanali