Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqimizga xizmat qiladigan vaqt keldi.

Kimning aqli va shijoatini sinov tarozusida tortib ko‘rib, boshqalarnikidan ortiqroq ko‘rsam, uni tarbiya qilib, amirlik darajasiga ko‘tarar edim. So‘ngra ko‘rsatgan xizmatiga yarasha martabasini yana-da oshirar edim.

Xoru zorlikni mahluqlar xizmatida, azizu mukarramalikni esa Xoliq xizmatida bo‘lishda ko‘rdim.

Biz jannatda yashash uchun yaratilgan edik, jannat esa bizlarga xizmat qilish uchun. Bizning yozig‘imiz o‘zgartirilgan edi, jannatning yozig‘i haqida esa gapirilmaydi.

Men umumning farovonligi uchun xizmat qiladiganga xizmat qilaman.

Sultonning xizmatida bo‘lsang ham suhbatidan o‘zingni tiy.

“Mana Buyuklar” kanali