Vahima qilish yarim kasallikdir. Xotirjamlik yarim sog‘likdir. Sabr esa shifoning boshlanishidir.

To‘rt narsa to‘rt narsaga, ya’ni ulug‘lik - odob, tarbiyaga, xursandchilik - xotirjamlikka, yaqinlik - do‘stlikka, aql - tajribaga muhtojdir.

Biz nimani izlaymiz? Xotirjamlik, baxtnimi? Biz qanchalar dahshatli va jirkanch bo’lmasin, haqiqatni izlaymiz.

Кўрдимки, умр ва дунёдан кўра тез ўтиб кетадиган, ўлим ва охиратдан кўра яқинроқ, орзудан кўра узунроқ, хотиржамликдан кўра гўзалроқ нарса йўқ экан.

Устозимдан сўрадимки: — Эй, устод, мен Худои азза ва жалладан нимани тилайки, барча яхшиликларни тилаган бўлай? Устодим айтдиларки: — Уч нарсани: — соғу саломатликни, эмин-хотиржамликни ва давлатмандликни!

“Mana Buyuklar” kanali