Inson bolasi yaxshi tarbiya topib, oqil va odil ta’lim olib, go‘zallikni ilg‘ay biladigan, noziklikni payqay oladigan, sof va pokiza hayotni his qilishga odatlangan holatda voyaga yetmog‘i lozim. Shunda u yomon va xunuk illatlardan, kir va iflos qilmishlardan jirkanadigan inson bo‘lib yetishadi. Jirkanish odamning insonlik mezoni!

... Olloh bilimdon, qudratli, mislsiz. U har narsani eshitib, ko‘rib turuvchidir. Eng go‘zal bezak tavozelik, eng xunuk narsa baxillik ekan.

“Mana Buyuklar” kanali