Yaxshi va yomon xulqning hammasi sharoit, tarbiya, odatlanish natijasida vujudga keladi. Yaxshi xulqqa ham odat tufayli erishiladi.

Tarbiya-pedagogika, ya’ni bola tarbiyasining fani demakdir. Bolaning salomat va saodati uchun yaxshi tarbiya, tanni pok tutmoq, yosh vaqtida maslakni tuzatmoq, yaxshi xulqlarni o‘rgatmoq tabiblardek kabidurki, tabib xastaning badanidagi kasaliga davo qilg‘oni kabi tarbiyachi bolaning vujudidagi jahl markaziga “yaxshi xulq” degan davoni ichidan, “poklik” degan davoni ustidan berib katta qilmog‘i lozimdir.

Бўлса керак фикр ила шоҳи замон, Яхшига яхшию, ёмонга ёмон.

Yaxshi odam yurt tuzar, yomon odam yurt buzar.

Aqllidan kelgan jafo nodondan kelgan vafodan yaxshidir.

Yaxshi xulq yaxshilik alomatdir

“Қачонгача умрингни айш-ишрат ва уйқу билан ўтказасан. Ғурурга маст бўлиб кўзингни зулмат пардаси ила ўрайсан? Энг яхшиси қоронғу кечаларни ихлосли тоат билан, унинг нури ила борадиган жойингни ёритсанг-чи”.

Insonning eski choponda yurgani ­birovning yangi to‘nini kiyib yurganidan yaxshiroq.

Yaxshi kishilarni Yaratgan yaxshi do‘stlar bilan siylaydi.

Яхши кишилар бирла тутар бўл суҳбат, То бергай амон шарирдин ул суҳбат.

Yaxshi narsa haqida tafakkur etish unga amal qilishga undaydi, yomon narsa haqida o‘ylash undan qochishga undaydi.

Yaxshi qaror - tajriba samarasi. Tajriba esa - yomon qarorlar samarasi.

Har mamlakatga shayxulislom yubordimki, toki musulmonlarni gunoh ishlardan qaytarib, ularni yaxshi va savob ishlarga undasin.

Ustod yovvoyilar orasiga borib yashashni ixtiyor etdi. Birov aytdiki: — Bunga yo‘l qo‘ymaymiz! Ular yomon odamlar! Ustod shunday debdir: — Bu qanday gap? O‘zing yaxshi bo‘lsang, yomon nima qilsin?

"Zo'r" - "Yaxshi" ning dushmanidir.

“Mana Buyuklar” kanali