Yaxshi va yomon xulqning hammasi sharoit, tarbiya, odatlanish natijasida vujudga keladi. Yaxshi xulqqa ham odat tufayli erishiladi.

Tarbiya-pedagogika, ya’ni bola tarbiyasining fani demakdir. Bolaning salomat va saodati uchun yaxshi tarbiya, tanni pok tutmoq, yosh vaqtida maslakni tuzatmoq, yaxshi xulqlarni o‘rgatmoq tabiblardek kabidurki, tabib xastaning badanidagi kasaliga davo qilg‘oni kabi tarbiyachi bolaning vujudidagi jahl markaziga “yaxshi xulq” degan davoni ichidan, “poklik” degan davoni ustidan berib katta qilmog‘i lozimdir.

Yaxshi yashagan odamni ko'rolmaymiz. Chunki, u odam tuni bilan ishlaydi, farzandlarini, nabiralarini o'ylaydi. Bunisi esa kuni bilan uxlab yaxshi yashamoqchi bo'ladi.

Бўлса керак фикр ила шоҳи замон, Яхшига яхшию, ёмонга ёмон.

Yaxshi odam yurt tuzar, yomon odam yurt buzar.

“Қачонгача умрингни айш-ишрат ва уйқу билан ўтказасан. Ғурурга маст бўлиб кўзингни зулмат пардаси ила ўрайсан? Энг яхшиси қоронғу кечаларни ихлосли тоат билан, унинг нури ила борадиган жойингни ёритсанг-чи”.

Aqllidan kelgan jafo nodondan kelgan vafodan yaxshidir.

Yaxshi xulq yaxshilik alomatdir

Yaxshi kishilarni Yaratgan yaxshi do‘stlar bilan siylaydi.

Гар ошиқ эсанг, зебу такаллуфни унут, Яхшию ямон ишда тахаллуфни унут. Ўтган гар эрур ямон — таассуфни унут, Келган гар эрур яхши — тасарруфни унут.

Яхши кишилар бирла тутар бўл суҳбат, То бергай амон шарирдин ул суҳбат.

Инсонни ё сўзлаш учун яхши сўзи, ёки, сукут сақлай оладиган одоби бўлсин.

Kitobdan yaxshi do'st yo'q jahonda, G'amhoring bo'lgay u g'amli zamonda.U bilan qol tanho , hech bermas ozor ,Joningga yuz rohat beradi takror .

Ustod yovvoyilar orasiga borib yashashni ixtiyor etdi. Birov aytdiki: — Bunga yo‘l qo‘ymaymiz! Ular yomon odamlar! Ustod shunday debdir: — Bu qanday gap? O‘zing yaxshi bo‘lsang, yomon nima qilsin?

Iymon namozdan yaxshiroqdir. Chunki namoz besh mahal farz, iymon esa har doim.

“Mana Buyuklar” kanali