Bizning bor-yo‘q fazilatlarimiz fikrlarimizda mujassamdir. Shu bois biz fazo va vaqt bilan emas, balki fikrlarimiz bilan yuksalmog‘imiz lozim. Zotan, biz hech qachon fazo va vaqtni to‘ldirolmaymiz. Jo‘yali fikrlash axloqiylik ibtidosi.

O‘zgarish yuksalish degani. Takomillashish uchun esa tez-tez o‘zgarish kerak.

Yuksalish – yashashning yagona yo‘lidir. O‘zgarish esa yuksalishning birdan-bir chorasi. O‘rganmasdan turib o‘zgarish mumkin emas. O‘rganish esa fidoyilikni talab qiladi.

“Mana Buyuklar” kanali