Yulduzlar hukmiga oid ilm-matematik fanlarning eng yaxshi mahsulidir.

Yeru zaminning ko‘rkamligi olimlar bilan bo‘lsa, osmonu falakning ziynati esa yulduzlar bilandir.

“Mana Buyuklar” kanali