Yulduzlar hukmiga oid ilm-matematik fanlarning eng yaxshi mahsulidir.

Yeru zaminning ko‘rkamligi olimlar bilan bo‘lsa, osmonu falakning ziynati esa yulduzlar bilandir.

Bizni savodsizga chiqarganlarning ajdodlari oyog'iga latta bog'lab yurganda,bizning ota-bobolarimiz yulduz sanagan.

“Mana Buyuklar” kanali