Kengash ikki turli bo‘lur: biri — til uchida aytilgani, ikkinchisi — yurakdan chiqqani. Til uchida aytilganini shunchaki eshitardim. Yurakdan aytilgan maslahatni esa qalbim qulog‘iga quyardim va dilimga joylardim.

Yuraging bir bo‘lak go‘shtga aylanib qolmasin.

Ishq azobi tortmagan yurak yo telbaning, yo murdaning yuragidir.

“Mana Buyuklar” kanali