Yaxshi odam yurt tuzar, yomon odam yurt buzar.

Бир юртда яшаб туриб, ўша халқ тилини билмаслик: биринчидан - ўша халққа нисбатан ҳурматсизлик. Иккинчидан - ўша халқдан ўзини устун қўйиш. Учинчидан – ғирт нодонлик!

Юртни обод қиламан деган киши ўзи обод бўлади.

Юртдан чиқиш тириклай гўрга кириш деган сўз

Ustod aytibdir: — Qashshoq o‘ktam kelsa, Qulga o‘t tekkani shul! Eldan himmat ketsa, Yurtga o‘t ketgani shul!

Dunyo (yurt) obodligi to‘rtta narsa sababidan: rahbarlar adolati, olimlar ilmi, boylar saxovati, muhtojlar duosi.

Shoirni tushunish uchun uning yurtiga borish zarur.

“Mana Buyuklar” kanali