Dushmanlarga matonatni zohir qilish senga (lozim), o‘zingdagi sustlikni hech zohir etmagin, (u vaqtda) sen tahqirlanib qolasan.

Ҳар кимки сўзи ёлғон, ёлғони зоҳир булғоч уёлғон.

“Mana Buyuklar” kanali