Bilmaganni so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim

Bir zolim biror kishini xafa qilsa, yig‘latsa-yu, mazlum u zolimga qarshi hech narsa qilolmasa, mazlumning ko‘ngli ozor topgani uchun Haq taolo zolimdan uning haqini oladi.

Zolimlardan mazlumlar haqqini oldim. Zolimlar yetkazgan ashyoviy va jismoniy zararlarni isbotlaganimdan keyin, ularni shariatga muvofiq odamlar o‘rtasida muhokama qildim va bir gunohkorning o‘rniga boshqasiga jabr-zulm o‘tkazma.

Dunyoda olimlarning xushomadgo‘yligi bo‘lmaganida, zolimlar zulmga jur’at qilolmasdilar.

Adolat - odil bo‘lish, zolim bo‘lmaslik, nohaqlik qilmaslik juda ahamiyatli go‘zal axloq turlaridan hisoblanadi.

Pora faqat nohaqligu zolimlarga yordam berguvchidir.

Zolimning zulmidan ezilgan va qo‘rquv bosgan tuvaloq inida yotgan joyida jon beradi.

Ko‘pincha yoki ba’zan Hasan al-Basriyga o‘xshash buyuklarni Xajjoj zolimga o‘xshashlar tug‘adilar, go‘yo sho‘r dengiz suvidan dur-marjonlar chiqqani kabi.

O'z-o'zingizga zolim bo'ling

Пора фақат ноҳақлигу золимларга ёрдам бергувчидир.

“Mana Buyuklar” kanali