G‘urbatda g‘arib shodmon bo‘lmas emish, El anga shafiqu mehribon bo‘lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul butsa, Bulbulg‘a tikondek oshyon bo‘lmas emish.

Haq yo‘linda kim senga bir harf o‘qitmish ranj ila, Aylamak bo‘lmas ado, oning haqin yuz ganch ila.

Til — shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq noma'qul bo’lib chiqsa — tilning ofatidir.

Bilmaganni so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim

Kimki, yolg’on so’zni birovga to’nkagay, o’z qora yuzini yog’ga bulaydi. Ozgina yolg’on ham ulug’ gunohdir; ozgina zahar ham halok qiluvchidir.

Yosh bolaning juda kichik yoshidan boshlab tarbiyalamoq zarur. Tarbiya insonga o’zida yaxshi odat va fazilatlar xosil qilishga yordam beradi.

Adab kichik yoshlig‘larni ulug‘lar duosig‘a sazovor etar.

Кимки бир кўнгли бузуқнинг хотирин шод айлагай, Онча борким, Каъба вайрон бўлса обод айлагай.

Oz-oz o'rganib dono bulur.

Одами эрсанг демагил одами, Ониким йўқ халқ ғамидин ғами.

Бўлса керак фикр ила шоҳи замон, Яхшига яхшию, ёмонга ёмон.

Ilm o'qub amal qilmag'on, kariz qazib tuxum solmag'ong'a o'xshar.

Хуш дурур боғу коинот гули, Барчадин яхшироқ ҳаёт гули.

Кишиким қилса олимларга таъзим, Андоқки қилур пайғамбарга таъзим.

Dardim og‘irroq tog‘din, xoshokdin jismim yengil.

“Mana Buyuklar” kanali