Xalq bayram qiladi, biz ishlaymiz.

Bizni bilgan biladi, bilmagan o‘zi biladi.

Biz bo'lmasak, kim? Hozir bo'lmasa, qachon?

Biz hech qachon hech kimdan kam bo'lmaganmiz va kam bo'lmaymiz ham!.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Biz matematikani kasb qilib tanlamaymiz, bizni u tanlaydi.

Aslida bizni hayratga soladigan narsalarnigina o‘qish zarur.

Agar biz: 1.Ahil bo'lsak 2.El-yurt manfaati yo'lida bir tanu bir jon bo'lib yashasak 3.O'zimizdan sotqin chiqmasa O'ZBEK xalqini hech kim,hech qachon yenga olmaydi.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Biz hamma narsaga egalik qilishni istaymiz, xuddi hamma narsaga egalik qilish uchun vaqtimiz yetarliday.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

Ma'lumki ,ko'zguda hamma narsa teskari ko'rinadi , lekin u siz biz o'zimizni hech qachon ko'ra olamas edik.

“Mana Buyuklar” kanali

Whoops, looks like something went wrong.