Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir

Qo‘l yoki oyoqni nojo‘ya ishlatsang — falokatga, tilni nojo‘ya ishlatsang — halokatga yo‘liqasan.

Boshiga kelgan falokatlar uchun boshqalarni aybdor bilish johillik alomatidir.

“Mana Buyuklar” kanali