Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir

Jahonda bo‘lmasa muallim agar, Hayot ham bo‘lmasdi go‘zal bu qadar.

Hayotning har lahzasi go‘zal, Umrning har dami g‘animat.

Donishmandlik bizga hayot so‘qmoqlarida ulug‘ saodatni hozirlab in’om etuvchi vositadir.

Hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun uch narsa kerak; diqqat, intizom va harakat.

Hayot yo‘lida birinchi masala — maktab masalasidir.

Хуш дурур боғу коинот гули, Барчадин яхшироқ ҳаёт гули.

Insonlar o'zlarini odobliman deb hisoblay boshlagan zahoti hayotga halaqit berishni boshlashadi.

Har bir odam ikki xil tarbiya oladi: birinchi tarbiyani o‘z hayot tajribalarini singdirish yo‘li bilan ota-ona beradi, ikkinchisi, yanada muhimrog‘ini esa unga hayotning o‘zi o‘rgatadi.

Nomussiz hayotdan, nomusli o‘lim yaxshi.

Hayot - velosiped haydashga o'xshaydi. Muvozanatingizni saqlash uchun, harakat qilishda davom etishing kerak.

Hayot bu - 10% i sizga nima bo'lishi va qolgan 90% i sizning unga qanday munosabatda bo'lishingizdir.

Завқ ва орзулар зинапояга ўхшайди. Зиналар ўтириб, дам олишга мослашмаган. Умрни шу зиналарда беҳуда ўтказмаслик учун ғофилликдан тез уйғонган ва ҳаётнинг моҳиятини тўғри англаб етган одам нақадар бахтли!

Bilim odamiing ijodiy maqsadlariga xizmat etmog‘i lozim. Bilim orttirishning o‘zi kifoya emas, uni iloji boricha keng yoymoq va hayotga tatbiq etmoq zarur.

Faqat o'zimgina o'zimning hayotimni o'zgartira olaman. Men uchun hech kim buni qilmaydi.

“Mana Buyuklar” kanali