Har bir inson har kuni qiladigan ishini xuddi birinchi marta qilayotgandek qilishi kerak. Shundagina ishda rivojlanish boʻladi.

Sabr – insonni maqsadiga eng tez olib boradigan yo‘l ko‘rsatuvchidir.

Insonlar o'zlarini odobliman deb hisoblay boshlagan zahoti hayotga halaqit berishni boshlashadi.

Odob - aqlning tarjimonidir. Inson odobi qadar aqlli, aqli qadar sharafli, sharafi qadar qiymatlidir.

Insonlardagi go‘zallik bu – yuzdir, yuzdagi go‘zallik esa – ko‘zdir. Ammo, insonni inson qilgan bu uning tilidan chiqadigan – so‘zdir.

Ko‘nglingni dinlarning muhokama maydoniga aylantirma. Adolat o‘rnatishda insonlarning e’tiqodiga chuqur hurmatda bo‘l.

Ilm - narsalarni inson aqli yordami bilan o‘rganishlikdir.

Har bir insonning qadr-qimmati o’z ishini qoyil qilib bajarishida

Tarbiya ta'limdan ustun turadi. Insonni tarbiya voyaga yetkazadi.

Hayo - insonning abadiy go‘zalligi va latofatidir. Hayosiz yuz jonsiz jasadga o‘xshaydi.

Ақл ва қалбсиз инсон туйғуларининг ҳеч бири ҳаракатга келмасди.

Inson tabassumi bilan tarbiyasini, nimaga kulgani bilan saviyasini namoyon qiladi.

Hech qachon xato qilmagan inson, hech qachon yangi narsaga harakat qilmagan insondir.

Kishi o`zganing baxtidan baxt topsa, u haqiqiy yashagan hisoblanadi.

Inson – mo‘jiza, dunyoda yagona mo‘jizadir… Inson! Shu bir kalima so‘z bilan ko‘ksimda quyosh tug‘ilganday bo‘ladi, uning yorqin nurida zahmatkash, go‘zal Inson olg‘a va yuksaklikka qarab salobat bilan yurib ketayotgandek!

“Mana Buyuklar” kanali