Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidur, Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidur. Yaxshi kishi ko‘rmag‘ay yomonlig‘ hargiz, Har kimki yamon bo‘lsa, jazo topqusidur.

Aqllidan kelgan jafo nodondan kelgan vafodan yaxshidir.

Chu dehqon chekmasa javru jafosin, Yemishlarning kishi ko‘rmas vafosin.

Юз жафо қилса манга бир қатла фарёд айламон, Элга қилса бир жафо, юз қатла фарёд айларам.

“Mana Buyuklar” kanali