Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir

Hayot yo‘lida birinchi masala — maktab masalasidir.

Xulq-atvor katta masalalarni hal qiluvchi kichkina omil.

Qiyin matematik masalani yechishni, mustahkam qal’ani zabt etishga taqqoshlash mumkin.

“Mana Buyuklar” kanali