Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir

Muhammad payg‘ambar alayhissalomning tutgan yo‘llari mening yo‘limdir, baxtu saodatim ham, najotim ham shu yo‘ldir.

Rost gapiringlar, agarchi rostlikda halokat bor deb bilsalaringiz ham, chunki aslida najot rostlikdadur. Yolg'on gapirmanglar, agarchi yolg'onda najot bor deb bilsalaringiz ham, chunki aslida unda halokat bordur.

Adolat - oxiratda najot, dunyoda saodat boshidir.

Dunyoda ilmdan boshqa najot yo’q va bo’lmagay.

Faqat bir ezgulik bor – bilim va faqat bir yomonlik bor – jaholat

Qo‘rquvga mubtalo bo‘lgan kishi (quyon misoli) faqat qochishdan najot izlaydi.

Qiyin mehnatga ko'rsatib sabot, Ilmdan qidirgil hojatga najot.

“Mana Buyuklar” kanali